About Us / News

Најдобрата нега за Вашиот автомобил

Ние знаеме како да ги испоолниме сите желби и потреби на Вашиот автомобил

Овластен сервис за SCHMITZ CARGOBULL!

Најдобрата грижа za SCHMITZ CARGOBULL

Изработка на „Подвижна работилница“

 Изработивме квалитетна и функционална „подвижна работилница“ за нашите соработници...

Ние најдобро знаеме што му е потребно на Вашиот автомобил

Нашиот искусен тим најдобро знае што му е потребно на Вашиот автомобил 

Салон за разубавување на Вашиот автомобил!

Како нова, дури и подобро од тоа!

Овластен сервис за SCANIA

Електронска дијагноза

Sa-Tra

Starting in the far 1974, it was a small 32mworkshop with primitive tools and accessories.
Over time, more modern tools were gradually procured and the work was increasingly refined.

Contact

Phone:
+389 (0)2 2571 123
+389 (0)2 2573 555
+389 (0)2 2572 068

info@satra.com.mk


Follow us on social medias

Satra on Facebook

CeramicPro on Facebook

Satra on Instagram

CeramicPro on Instagram

Grass on Instagram

Location

Street 34, No. 7, Ilinden,
1041 Skopje, Macedonia