За Нас / Актуелно

Најдобрата нега за Вашиот автомобил

Ние знаеме како да ги испоолниме сите желби и потреби на Вашиот автомобил

Овластен сервис за SCHMITZ CARGOBULL!

Најдобрата грижа za SCHMITZ CARGOBULL

Изработка на „Подвижна работилница“

 Изработивме квалитетна и функционална „подвижна работилница“ за нашите соработници...

Ние најдобро знаеме што му е потребно на Вашиот автомобил

Нашиот искусен тим најдобро знае што му е потребно на Вашиот автомобил 

Салон за разубавување на Вашиот автомобил!

Како нова, дури и подобро од тоа!

Овластен сервис за SCANIA

Електронска дијагноза

Са-Тра

  Почнувајќи од далечната 1974 година, се работеше во мала работилница од 32mсо примитивни алати и прибор.
Со тек на времето постепено се набавуваа посовремени алати и работењето се повеќе се усовршуваше.

Контакт

Телефон:
+389 (0)2 2571 123
+389 (0)2 2573 555
+389 (0)2 2572 068

info@satra.com.mk


Следете не' на социјалните мрежи

Сатра на Facebook

CeramicPro на Facebook

Сатра на Instagram

CeramicPro на Instagram

Grass на Instagram

Локација

Улица 34 бр. 7 нас. Илинден,
1041 Скопје, Р. Македонија