За Нас / Актуелно

Возила за шинтерска служба

Шинтерската служба ќе добие ВИП Возила за транспорт на кучиња, специјално изработени од тимот на СА-ТРА и КГЛ Системи!

Прво УАЗ фриго возило

Денес го пуштаме во употреба првото УАЗ фриго возило во соработка со Satra. Честитки до Млекара Ѓоргиеви

Са-Тра

  Почнувајќи од далечната 1974 година, се работеше во мала работилница од 32mсо примитивни алати и прибор.
Со тек на времето постепено се набавуваа посовремени алати и работењето се повеќе се усовршуваше.

Контакт

Телефон:
+389 (0)2 2571 123
+389 (0)2 2573 555
+389 (0)2 2572 068

info@satra.com.mk


Следете не' на социјалните мрежи

Сатра на Facebook

CeramicPro на Facebook

Сатра на Instagram

CeramicPro на Instagram

Grass на Instagram

Локација

Улица 34 бр. 7 нас. Илинден,
1041 Скопје, Р. Македонија