За Нас / Актуелно

Најдобрата термоизолација

Среда среќен ден

Лесен Куфер

Ова е уште еден од многуте успешно реализирани проекти 

Термоизолација на возилото на MedicalGroup

Подобро и од она што тие го замислија и очекуваа

Дополнителна опрема според потребите...

Добро утро во првиот работен ден оваа недела!

Tермоизолација на комерцијално возило со вградена дополнителна опрема

Реализирана уште една успешна соработка со реномирана компанија од соседно Косово

Фриго бокс - Пекабеско

Задоволните клиенти секогаш се враќаат

Са-Тра

  Почнувајќи од далечната 1974 година, се работеше во мала работилница од 32mсо примитивни алати и прибор.
Со тек на времето постепено се набавуваа посовремени алати и работењето се повеќе се усовршуваше.

Контакт

Телефон:
+389 (0)2 2571 123
+389 (0)2 2573 555
+389 (0)2 2572 068

info@satra.com.mk


Следете не' на социјалните мрежи

Сатра на Facebook

CeramicPro на Facebook

Сатра на Instagram

CeramicPro на Instagram

Grass на Instagram

Локација

Улица 34 бр. 7 нас. Илинден,
1041 Скопје, Р. Македонија